نمونه دستگاه طلاکوب

طلاکوب چیست ؟

طلاکوب دستگاهی میباشد برای انتقال نوشته، لوگو یا تصویر بواسطه نوار طلاکوب یا نقره کوب توسط حرارت و فشار بر روی اجسام طلاکوب دارای انواع دستی و کامپیوتری می باشد که دستی خود شامل کلیشه ای و حروف چینی است که البته مدل حروف چینی منسوخ شده است.