پرس حرارتی دو هیتره - پارساپرینت

پرس حرارتی دو هیتره

پرس حرارتی دو هیتره سایز ۹f58b3a7-c659-4f20-be70-5442a375b025-concentrate۴۵۷۷e138-d7d9-4358-94af-9b586101d96a-concentrate۲۸۲b9f6c-ffa9-46e7-a53d-91d0aa91a760-concentrate۲a0fe3a2-3a74-4769-8fcd-ad47a6f9c247-concentrateمشخصات فنی پرس حرارتی دو هیتره ابعاد چاپ این دستگاه ۶۰ در ۴۰ می باشد. دستگاه پنوماتیک یا بادی بوده…
پرس حرارتی ۴۰ در ۴۰ دو میز - پارساپرینت

پرس حرارتی ۴۰ در ۴۰ دو میز

پرس حرارتی ۴۰ در ۴۰ دو میز دستی پرس حرارتی کوجکپرس حرارتی دومیزمشخصات فنی پرس حرارتی ۴۰ در ۴۰ دو میز ابعاد چاپ این دستگاه…
پرس حرارتی هیدرولیک ۱۱۰ در ۸۰ - پارساپرینت

پرس حرارتی هیدرولیک ۱۱۰ در ۸۰

پرس حرارتی هیدرولیک ۱۱۰ در ۸۰ تمام اتوماتیک IMG_6426-concentrateIMG_6430-concentrateIMG_6431-concentrateIMG_6425-concentrateIMG_6427-concentrateمشخصات فنی پرس حرارتی هیدرولیک ۱۱۰ در ۸۰ این دستگاه یک دستگاه تمام اتوماتیک می باشد. ابعاد…